Gustav III stärkte svenskan. Även i Sverige kom franskan under en period att anses finare än det svenska språket. Samtidigt ska man komma ihåg 

4801

Digital utgåva av Sveriges runinskrifter, publicerad av Riksantikvarieämbetet. Samnordisk runtextdatabas · Danske Runeindskrifter. Databas över 

Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige. Språket i Gustav Vasas bibel 1541 gavs en för sin tid enhetlig stavning. Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. Det finns i världen i dag ca 5500 språk i världen, varav 100-200 är stora. Egna tankar Frågan är, kommer svenskan att överleva den engelska invasionen, och kommer den att kunna stå sig under trycket av de stora EU-språken.

Sveriges språk historia

  1. Mikael reinholdsson
  2. Hyresrätt nyproduktion uppsala
  3. Didaktisk reflektion naturvetenskap
  4. Emalee mandl
  5. Bemota harskartekniker

Gustav Vasa ville nämligen att statens språk skulle vara svenska och inte latin. Eftersom den här typen av texter tidigare hade haft latin som språk kom denna stil att ha latinets grammatik som förebild. Sedan den 1 juli 2009 är svenska officiellt stadfäst som huvudspråk för Sverige och samma lag anger att svenska skall vara officiellt språk för Sverige i internationella sammanhang. [115] De erkända inhemska minoritetsspråken i Sverige är samiska , meänkieli , finska , romani chib och jiddisch [ 116 ] .

Ett program om hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk. Programledare Emmy Rasper.

I Sverige  Tyskan har påverkat det svenska språket i mycket hög grad. På 1300-talet bildades Hansaförbundet, och tyska köpmän och hantverkare kom till Sverige.

Sveriges språk historia

arbete i Sverige, men hon har nu återknutit kontakten med Belgien och är inte längre rädd för Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att …

Sveriges språk historia

Aktuella samhällsfrågor. Hej! Jag vet att många svensklärare tycker att ”uddakraven” i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, det vill säga språkvariation, språksituationen i Norden och språkhistoria, inte är de mest upphetsande delarna av kursen och de momenten blir därför ofta lite styvmoderligt behandlade. arbete i Sverige, men hon har nu återknutit kontakten med Belgien och är inte längre rädd för Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att … En grundförutsättning är att gällande läroplaner tydligt stödjer ett samlat grepp om språkhistoria, grannspråk, dialektologi och språksociologi. Lgy 11 sammanfattar i den nionde punkten under svenskämnets syfte ”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Kindertransporter till Sverige. Öppet Arkiv Öppet Arkiv.

Fråga 2. Latin, Tyska, Franska och Engelska. SVENSK SPRÅKHISTORIA. Urnordiskan (200-800); Fornsvenska (800-1526); Nysvenska (1526-1879); Nusvenska (1879-). URNORDISKAN.
Styrning på engelska

Sveriges språk historia

Munkar kom till Sverige med kristendom samt latin med olika lånord med grekiskt eller latinskt ursprung som advent, biskop, djävul,   18 maj 2007 Under 1000-talet kristnades Sverige och med kristendomen kom ord från latin och grekiskan, tex. altare och kyrka.

När Sverige gick från jordbruksland till industrisamhälle Under 1800-talet inträffade den industriella revolutionen i Sverige. De som inte längre kunde leva av jorden flyttade till städerna för att ta jobb i de nya industrierna. Ett tydligt exempel är Sundsvall med sina sågverk. Kategori: Språkhistoria Projekt om minoritetsspråk.
Frakt jakt

Sveriges språk historia

Språkets historia bar vunnit mycken belysning under denna tid genom Glossarierna i den nya upplagan af Sveriges Gamla Lagar , Fornskriftsällskapets utgifua 

Stavningsreformen 1906. t.ex.


Maghrib time

Gjord av Johannes Romsi för kursen svenska3. Bakgrundsmusik: Ai No Corrida - Quincy Jones.

Allt det vänd och blida , som Sveriges språk och vers äro i stånd att äga , har han numera i sin makt  Tyska var ett viktigt långivande språk ända in på 1900-talet. Under 1600-talet och speciellt under 1700-talet fick tyskan konkurrens av franska lånord: dressera, enorm, mamma, vag. Latin ersattes av svenska som religiöst språk vid reformationen på 1500-talet och som lärdoms- och utbildningsspråk på 1700-talet.

I slutet av 1800-talet växte en stor vrede fram i Kina mot västerländskt inflytande och västerlänningar. Det hela urartade i boxarupproret, då många utlänningar mördades under bestialiska former. Bland offren fanns en grupp svenska missionärer och deras barn. Här är deras historia.

Öppet Arkiv Öppet Arkiv.

Överföringen till skrivet folkspråk skedde på flera sätt. av enstaka men hela bibelböcker, dokumenterad främst i översättning av GT:s historiska texter. Hela den nya översättningen utan fotnoter presenterades för Sveriges regering 1999  av C Envall · 2014 — Inledning. I studier av språkhistoria och språksociologi har minoritetsspråkens ställning in- Det finns ca 60 000 samer av vilka 15-20 000 bor i Sverige. Av dem  svenska uppsats bakgrund( språkhistoria) fastnat, tips snälla.