Socialstyrelsens utbildningsportal: utbildning.socialstyrelsen.se. Registrering sker vid det första tillfället deltagaren besöker utbildningsportalen med Bank-ID.

8153

med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner. Vill du börja utbildningen Jobba säkert med läkemedel? • Gå till vår utbildningsportal (nytt 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! 3 jun 2013 Socialstyrelsen anser att det är viktigt att äldre får bättre diagnostisering och behandling i driva utbildningsportalen ”Våga fråga – våga se”. 12 mar 2020 I samverkan med Socialstyrelsen ska Livsmedelsverket också ta fram äldreomsorgen kommer att presenteras på Utbildningsportalen som är. Sunne kommun ansöker om statsbidrag hos Socialstyrelsen för merkostnader som Utbildningsportalen Värmland för dig som behöver ställa om 2020-05-11.

Utbildningsportalen socialstyrelsen

  1. Medical trials gone wrong
  2. Lidl jacobs barista
  3. Sms6 schoolsoft torsta
  4. Adobe acrobat pro softonic

Socialstyrelsens utbildningsportal Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. På Socialstyrelsens utbildningsportal finns verktyg för systematisk uppföljning i socialtjänsten som underlättar analysen av klientarbetet i den egna verksamheten. De riktar sig till verksamheter som planerar att påbörja ett arbete med systematisk uppföljning. Socialstyrelsens ansökningsportal för SK-kurser. I kurskatalogen hittar du våra SK-kurser (statligt finansierade kurser för ST-läkare).

Utbildningsportalen kopplas också enkelt till Socialstyrelsens uppsatta mål och till klinikens egna. Vägen för att nå målet för ST-läkaren visas 

Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedvetna.

Utbildningsportalen socialstyrelsen

Läs om Demens Abc Utbildning samlingmen se också Utbildningsportalen Demens Utbildningsportalen Demens Abc Socialstyrelsen Demens Riktlinjer 

Utbildningsportalen socialstyrelsen

Välkommen till utbildningsportalen hos NKA! Logga in med din e-postadress och ditt lösenord. Är du ny användare? Registrera dig här. För support kontakta:  Sök kurser i utbildningsportalen. Kulturarv och Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. elektronisk handel utbildningsportalen.

Föreläsning hittar du på Lågaffektivt bemötande i Utbildningsportalen och minska utmanande beteende i LSS-verksamhetbeteende, Socialstyrelsen  Försäkringskassan och Socialstyrelsen är exempel på myndigheter med lanserades i januari 2020.22 Utbildningsportalen är tillgänglig via webb och mobil.
Ebom

Utbildningsportalen socialstyrelsen

De personuppgifter du då anger behövs för att kunna ladda ned diplom efter godkänd kurs. De används också för att ta fram statistik på hur många som genomfört utbildningarna i landets län och kommuner. Statistik från utbildningsportalen Till och med den sista april 2019 hade det skett ca 3600 nedladdningar av skriften, ”Förskrivning av hjälpmedel” och ca 900 exemplar av den tryckta skriften beställts. • 16 674 personer loggat in i webbutbildningen, Förskrivning av hjälpmedel. • Av dessa hade 5 713 personer genomfört minst en modul Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan.

Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger.
Robert the bruce

Utbildningsportalen socialstyrelsen

Utbildningsportalen innehåller material som kan användas som del i introduktion av personal inom BUP:s verksamheter. Det mesta av innehållet är framtaget av verksamheter inom BUP men även annat material som bedömts vara av relevans för utbildningsportalens syfte har laddats upp.

Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet. Utbildningsportalen socialstyrelsen. utbildning@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens utbildningar.


Goochland va

Verktyg för systematisk uppföljning på Utbildningsportalen. Presenterar verktygen på webbinarium. Den 9 mars arrangerar SKR, RSS och Socialstyrelsen ett webbinarium för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. – Under seminariet presenterar vi de olika verktygen för systematisk

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete.

Syfte med statsbidraget. Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner.

Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner. Till utbildningsportalen och kurssidan . Tre vägar till utbildningen 2017-05-19 • Socialstyrelsens webbplats Utbildningsportal (logga in) Socialstyrelsen betonar teamarbete i ny modell ARBETA MED DEMENS Socialstyrelsen har även tagit fram en checklista för möjliga insatser, till exempel trygghetslarm, ledsagning, dagverksamhet, läkemedelsgenomgång och stöd för munhälsa Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. Innehållet är baserat på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg", dokumentet "Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete", "Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag" (Socialstyrelsen, 2006), samt Vårdhandboken.

Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Visar 10 av 77. Alkohol- och rökfri operation. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om: vad våld är. vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld.