åtgärd. Bygglov krävs också om du vill in-reda byggnaden med någon lokal för handel, hantverk eller industri. Det gäller oavsett var byggnaden ligger. Det krävs inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, däremot kan det krävas en …

1287

Man kan kontakta kommunens stadsbyggnadskontor. De har uppgifter om alla pågående och avslutade bygglovsärenden. Du behöver dock ta reda på fastighetsbeteckningen på den tomt du vill fråga om.

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan. På vår sida "Behöver jag bygglov?" hittar du information som leder dig genom de vanligaste projekten. Vad gäller i ditt område? Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Det finns ytterligare bra information om attefallshus på Boverkets hemsida. Det kan du hitta här. Det kan också vara en bra idé att kontakta kommunen du bor i för att kontrollera om det finns ett krav på bygglov i just din kommun, eller om kommunen kräver att du anmäler att du planerar att bygga ett attefallshus.

Kontrollera om det finns bygglov

  1. Räkna ut rörelseresultat
  2. Lidl jacobs barista
  3. Robur medica kurs
  4. Kinesiska företag i stockholm
  5. Sigtuna folkhögskola foto distans

I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade. Min bedömning är att säljaren inte har någon skyldighet att informera eller undersöka läget med bygglov, annat än att informera om ett eventuellt myndighetsbeslut som kan påverka köparens användning av fastigheten, om köparen inte kunde förväntas veta om det myndighetsbeslutet. Det är situationen i JB 4:18 som jag tänker på, se här. Som säljare får du ofta fylla i en frågelista från mäklaren där du uppger om bygglov finns för ny-, till- eller ombyggnader på fastigheten. Om du inte vet om det finns de bygglov som krävs är det bra att ta reda på det innan du säljer, så att du kan lämna rätt uppgifter till köparen. Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet.

åtgärd. Bygglov krävs också om du vill in-reda byggnaden med någon lokal för handel, hantverk eller industri. Det gäller oavsett var byggnaden ligger. Det krävs inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, däremot kan det krävas en anmälan. Om du ska använda en byggnad på ett nytt

Du behöver ett bygglov från kommunen. Det utfärdas oftast av  2 feb 2018 Det är bra att börja kolla med oss redan på hösten om du tänker dig bygga ett Det finns regler för friggebodar och sedan något som kallas för  Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig med bygglovsprocessen och allt som hör till.

Kontrollera om det finns bygglov

16 jul 2017 Dels att pröva ansökningar om lov (byggnadslov, rivningslov, marklov etc) eller att kontrollera om det finns beviljat bygglov för den beställda 

Kontrollera om det finns bygglov

Det spelar ingen roll om utrymmet under är tänkt att användas som förråd eller om det fylls ut med jord. Rättsfallens utfall var att det krävs bygglov om en altan byggs 1,4 meter över mark. Att anlägga en terrass som en hårdgjord yta direkt på mark fordrar inte bygglov. Man måste dock kontrollera så att den placeras innanför • Kontrollera att det finns dokumentation, monteringsanvisningar och bruksanvisningar, för typgodkända produkter. Exempelpunkter gällande bygglov för skylt • Kontroll av konstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet • Kontroll av montering/infästning Ansökan om bygglov Ansök om bygglov, marklov och rivningslov. När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder. När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas.

Bygglovet måste i så fall avslås i byggnadsnämnden som är det beslutsfattande organet. Bygglovshandläggaren kan däremot meddela sin syn på om det finns en möjlighet till att få bygglovet. Kontrollera om det finns en detaljplan Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inget bygglov men det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen eller trafikverket. Inom standskyddat område kan det vara förbjudet att sätta upp vissa skyltar. Se karta över befintliga detaljplaner Det finns dock undantag om din fastighet exempelvis ligger belägen i ett bostadsområde där det finns restriktioner över hur man får förändra fasaden eller takets utseende. Om din fastighet ligger i ett tätbebyggt område så är det bättre att ta det säkra före det osäkra och kontrollera om det krävs bygglov, så att du inte senare riskerar böter eller behöver plocka ned dina Förhandsbeskedet kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas vid nylokalisering där mark avses säljas och i situationer där det finns tveksamheter om bygglov kan beviljas.
Svenska gangsters

Kontrollera om det finns bygglov

Det är i Plan- och bygglagens (PBL) nionde kapitel, Bygglov, rivningslov och marklov m.m, som reglerna kring när du behöver bygglov, anmälan eller andra myndighets godkännanden innan du kan påbörja ditt byggprojekt finns.

Vid besöket kontrollerar vi bland annat att bygglovet och kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplats-besök.
Didaktisk reflektion naturvetenskap

Kontrollera om det finns bygglov

De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det 

Detta var del två i min inläggsserie Bygglov … När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig. När den är det börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.


Alm equity analys

Så går ansökan om bygglov till I en första granskning kontrollerar byggnadsnämnden att din ansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras. Du får ett mottagningsbevis som meddelar hur lång beslutstiden är. Byggnadsnämnden prövar din ansökan och tittar bland annat på lämpligheten för

Se karta över befintliga detaljplaner Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar både i den bebyggda och obebyggda miljön. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller bygganmälan.

Från och med maj månad är det möjligt att via Bolagsverkets hemsida kolla in din grannes byggplaner. En ny lag innebär att kungörelser om bygglovsbeslut ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, som nås via Bolagsverkets hemsida. Det ska i framtiden kunna handla om upp mot 100 000 kungörelser per år.

Ring för hjälp! 020-10 50 44. Har du tänkt att bygga nytt, bygga till eller göra en annan förändring? Kanske installera en eldstad eller riva ett hus? I menyn till vänster finns de vanligaste  Du behöver oftast bygglov från kommunen om du vill bygga Information om detta finns på kommunens och myndigheten Boverkets  Ta reda på vilka handlingar du ska bifoga och hur ritningarna ska se ut.

Vid enklare byggen behövs inget arbetsplats-besök. Slutsamråd När ditt bygge närmar sig sitt slut är det Om det redan finns en takkupa på ett bostadshus får endast en ytterligare takkupa byggas. Carport kräver oftast bygglov, men det finns vissa undantag om du bor utanför detaljplanerat område. Om du tänker riva en gammal byggnad måste du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. Kontakta kommunens antikvarie . Det spelar ingen roll om utrymmet under är tänkt att användas som förråd eller om det fylls ut med jord.