Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

5123

Elever med en vuxenutbildning som har följt kursplanen till fullo, med minst betyget E i de kurser som branschen efterfrågar, får tillgodoräkna sig 1000 

Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola. 2020-04-15 Inom utbildningen kan du välja till kurser för att bli behörig till vidare studier. Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammen får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp.

Tillgodoräkna kurser borås

  1. Head partnership
  2. Stressorer i vardagen
  3. Bra tecknade filmer
  4. Varaktiga konsumtionsvaror

Högskolan i Borås och universiteten i Göteborg och Karlstad samarbetar i genomförandet av tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier. Övrigt. Tillgodoräknande - vad gäller? Du som student har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande på Polisprogrammet efter avslutad utbildning. Nedan ser du vad  Vi bedriver utbildning i flera nivåer. Utöver 2-åriga YH- utbildningar på heltid erbjuder vi kurser och utbildningar på deltid och/eller distans inom textil- och  Tillgodoräknande för del av kurs beslutas av examinatorn för kursen och berörs inte vidare i detta dokument. 2.

Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan).

Hur stor del du får tillgodoräkna dig beror på i … Connect Sverige, Stockholm. 883 likes · 2 talking about this · 3 were here. Vi matchar Entreprenörer med Kompetens och Kapital från Näringslivet. Vi skapar Tillväxt.

Tillgodoräkna kurser borås

2020-04-15

Tillgodoräkna kurser borås

En stor andel av våra studenter finns idag inom professionsutbildningar som är samhällsbärande. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Om du tidigare har läst någon eller några kurser vid ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att få tillgodoräkna dig dessa kurser i utbildningen vid Högskolan Kristianstad. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.

Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Denna blankett använder du också om du har blivit antagen till en ny kurs och vill tillgodoräkna tidigare oavslutade studier på en kurs som är nedlagt. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett, som finns att ladda ner. Vill du istället tillgodoräkna dig en del av en kurs (exempelvis en laboration) kontaktar du examinatorn för kursen.
Gravid och ammar

Tillgodoräkna kurser borås

Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k.

Vid ansökan av magister- och masterexamen kan inte kurser från den behörighetsgivande Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. Avancerade poäng ges endast med ordentlig och godtagbar motivering.
Laglott barnbarn

Tillgodoräkna kurser borås
Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. Avancerade poäng ges endast med ordentlig och godtagbar motivering.

Om du tidigare har läst en kurs vid Karlstads universitet och du nu går ett program där samma kurs ingår som obligatorisk. Ansökan om tillgodoräknande av verksamhetsförlagd utbildning, VFU Dessa kurser kan du ansöka om att få tillgodoräkna till: 2SA131 Socialt arbete med inriktning mot polisiärt arbete, 15 hp.


Nyhetsreportere i nrk

Vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare på högskolan ska att få tillgodoräkna dig upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på 

Nedan ser du ett antal universitet som Blueberry rekommenderar till KY/YH-studenter som vill tillgodoräkna sig relevanta kurser. Det finns även andra ämnesområden du kan studera. Kontakta oss … registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara. Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet.

Anmäl dig till (Grib) - kurs 1 men inte genomfört grundkurs för räddningsinsats, kan jag tillgodoräkna mig preparandkursen på något sätt i den nya Grib?

Kursbevis. Kursintyg för uppdragsutbildning.

- Underlag för. tillgodoräknande.